Malamuty

Malamuty urodzone w hodowli

Dzieci na Radockiej

"A" - 29.08.1995

"C" -  6.10.1996

"F" -  5.05.1998

"I" - 18.02.2000

"L" -  5.06.2001

"M" - 24.05.2002

"N" - 21.03.2002

"S" -  9.03.2004

"T" - 18.09.2004

"W" - 19.04.2005

"Y" - 23.09.2005

"A" - 11.07.2006

"C" - 11.09.2007

"E" - 16.07.2008

"D" - 19.05.2009

"F" -  23.10.2009


hodowla@radocka.pl