Hovawarty

Hovawarty urodzone w hodowli


Dzieci na Radockiej

"D" -   8.01.1997

"G" - 20.06.1998

"H" -   5.05.1998

"J" -   8.05.2000

"K" - 22.01.2001

"0" - 15.02.2002

"P" - 15.02.2003

"R" - 14.05.2004

"U" -   3.08.2005

"Z" - 22.09.2006

"B" -  4.04.2008


hodowla@radocka.pl