Z Radockiej Góry      
Hana

czyli Paradnica od Hanyski, HDA

ur 11 marca 2008,

hodowca Brygida Rotter

Hana zaliczyła testy psychiczne na maksymalną punktację !

(1/8): 9 czerwca 2008

9 czerwca 2008

(2/8): 9 czerwca 2008

9 czerwca 2008

(3/8): październik 08

październik 08

(4/8): czerwiec 2010

czerwiec 2010

(5/8): sierpień 2010

sierpień 2010

(6/8): sierpień 2010

sierpień 2010

(7/8): sierpień 2010

sierpień 2010

(8/8): sierpień 2010

sierpień 2010

hodowla@radocka.pl